Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.01.2012 prenájom v k.ú. Bzenica Železnice SR,Bratislava, 31364501 408,60
16.01.2012 finančné zabezpečenie nákladov konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim Správa katastra Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, 00000000 3,31
16.01.2012 pracovný odev Volker Gonschorek & Co. gmbH, Konigs Wusterhausen, 170914518 43,50
16.01.2012 výkon stavebných prác HASTRA s.r.o., Žilina, 31606296 623,969,09
16.01.2012 zvodnica a príslušenstvo Hakom s.r.o., Martin, 36000124 8,876,40
16.01.2012 2111001789 ZoD - D1 Sverepec - Vrtižer, 1. úsek, II. Etapa ZML/434/2010 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 623,969,09
16.01.2012 3011000579 Poplatok za ROEP. OBJ/3364/2012 Katastrálny úrad v Žiline, Severná 15, Martin, 036 01, SK 37808095 3,31
13.01.2012 pohonné hmoty Slovnaft,a.s., Bratislava, 31322832 722,68
13.01.2012 pohonné hmoty Slovnaft,a.s., Bratislava, 31322832 1,041,90
13.01.2012 pohonné hmoty Slovnaft,a.s., Bratislava, 31322832 722,68