Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.04.2011 Ing. Vladimír Kalina, VIKOL-N, Prešov, 32928203 853,52
11.04.2011 Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislava, 00603481 199,08
11.04.2011 FULL SERVIS, spol. s r.o., Bratislava, 35785772 96,70
11.04.2011 Mgr. Karol haťapka, advokát, Bratislava, 31794807 1,296,00
11.04.2011 D.I.SEVEN, a.s., Bratislava, 35799161 2,604,18
11.04.2011 D.I.SEVEN, a.s., Bratislava, 35799161 2,604,18
11.04.2011 Lindström, s.r.o., Trnava, 35742364 62,21
11.04.2011 Doprastav, a.s., Bratislava, 31333320 892,48
11.04.2011 DATALAN, a.s., Bratislava, 35810734 444,06
11.04.2011 I.F.I. Group, a.s., Žilina, 36413470 204,56