Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.02.2012 2311015005 mpv NZ X3130/8/2008/Lemešany/Gr Gajdošová Elena, Obrancov mieru 17, Košice, 040 01, SK 346004721 57,46
08.02.2012 2311015006 mpv NZ X3130/9/2008/Lemešany/Gr Engeľová Monika, Chmeľovec 100, Chmeľovec, 082 12, SK 6960059194 123,48
08.02.2012 2311015007 mpv NZ Dod.č.1 3130/379/1999 Lš Orlovský Pavel, Lemešany 134, Lemešany, 082 03, SK 240331769 131,05
08.02.2012 2311015008 mpv NZ Dod.č.1 NZ 3130/381/1999/Lš Orlovská Mária, Lemešany 233, Lemešany, 082 03, SK 315701751 53,67
08.02.2012 2311015009 mpv Zobz - Dod.č.1 3130/635 - Lš Kušnírová Milada, Stodolova 3, Košice, 040 11, SK 505203183 376,85
08.02.2012 2311015010 mpv Zobz - Dod.č.1 3130/637 - Lš Begániová Elena, Hroncova 6, Košice, 040 01, SK 455404767 376,85
08.02.2012 2311015011 mpv Zobz - Dod.č.1 3130/752/95 - Lš Chovancová Helena, Teriakovce 4, Teriakovce, 080 05, SK 5461233052 8,83
08.02.2012 2311015012 mpv Zozb - Dod.č.1 3130/751/86 - Lš Jambrichová Mária, Vrbová 27, Prešov, 080 01, SK 495924335 30,80
08.02.2012 2312000443 MPV KZ X3131/318/2009/Lietavská Lúčka/166/Slámková Sliviak Tibor, Žilinská cesta 3/5, Lietavská Lúčka, 013 11, SK 300217750 447,76
08.02.2012 2212000686 4500011722 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 1,640,50