Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 166,67
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 2,500,00
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 916,67
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 416,67
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 416,67
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 6,333,33
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 750,00
04.01.2012 ročná internetová aktualizácia softvéru Bezpečnostno-technický systém BE-SOFT a.s., Košice, 36191337 319,72
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 750,00
04.01.2012 dodanie elektrickej energie Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava, 35823551 500,00