Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.01.2012 studená obelane zmes Viafalt DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 575,00
13.01.2012 zimná údržba rýchlostnej cesty R3 SC ŽSK, Závod Turiec, Martin, 42054575 11,146,61
13.01.2012 zneškodnenie odpadu Marius Pedersen,a .s., Trenčín, 34115901 251,18
13.01.2012 upratovacie práce Paula Bieliková - CAMERON, Zvolen, 33290300 830,00
13.01.2012 praovný odev Volker Gonschorek & Co. GmbH, Konigs, Wusterhausen, 170914518 2,564,35
13.01.2012 predplatné časopisu TUNEL Česká tunelářska asociate ITA/AITES, Praha, 49629972 50,00
13.01.2012 dodanie časti diela TEMPEST a.s., Bratislava, 31326650 127,540,00
13.01.2012 rozbor vzoriek Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice, 36570460 27,66
13.01.2012 nájomné plynových fliaš Linde Gas k.s., Bratislava, 31373861 96,10
13.01.2012 servis vozidla po prejazdení 120 000 km Drutechna, autodružstvo, Bratislava, 00167436 293,40