Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.04.2011 I.F.I. group, a.s., Žilina, 36413470 160,56
11.04.2011 I.F.I. Group, a.s., Žilina, 36413470 52,80
11.04.2011 Fire Conn s.r.o., Bratislava, 44453043 295,68
11.04.2011 TATRAPEKO, a.s., Liptovský Mikuláš, 36455938 17,94
11.04.2011 TATRAPEKO, a.s., Liptovský Mikuláš, 36455938 6,48
11.04.2011 FRUKTAL s.r.o., Liptovský Mikuláš, 31609121 69,46
11.04.2011 Liptovské pekárne a curkárne VČELA-Lippek k.s., Liptovský Mikuláš, 36394556 77,19
11.04.2011 A.R.C., spol. s r.o., Radoľa, 31636837 9,559,90
11.04.2011 A.R.C., spol. s r.o., Radoľa, 31636837 2,609,86
11.04.2011 MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava, 685852 15,30