Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2012 2312000356 MPV KZ 30201/3/2011/Žehra/204/Geoflex Dirgová Mária, Matejovce nad Hornádom 127, Matejovce, 059 51, SK 6452106353 0,41
03.02.2012 2312000358 mpv KZ 30201/59/2011/Lipovec/760/Geo-Net Lejavová Katarína, Riečiny 1941/17, Martin, 036 01, SK 5959136128 11,03
03.02.2012 2312000389 mpv KZ 30201/1149/2011/Čierne/1019/Zdr Podolská Eva, Výškovická 510/182, Ostrava, 700 30, CZ 575927000 634,05
03.02.2012 2212000891 4500013121 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
03.02.2012 9798541702 elektrická energia 35919001/6/06 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina 36403008 1,050,00
03.02.2012 11/2012 poplatok za vydanie stavebného povolenia 4500012140 Spoločný obecný úrad územného plánovania a stavebného poriadku, J. Kalinčiaka č. 39, 032 03 Liptovský Ján 00000000 116,00
03.02.2012 212110018 ročná servisná prehliadka 4500011959 KLC pracovné plošiny, s.r.o., Zvolenská cesta 3448, 984 01 Lučenec 36620114 450,00
03.02.2012 10/2012 činnost technika PO a BOZP Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, 901 01 Malacky 40156745 250,00
03.02.2012 012012 dopravné služby 4500010963 TAXI 4U, Radovan KNAP - 4U, Štefánikova 1258/50, 908 01 Kúty 37174754 288,00
03.02.2012 FV1 1210087 disk na sklápač 4500012179 Pavol Chmela - PNEU, 203, 900 67 Láb 34391100 109,00