obmedzenie

Štartuje jarná údržba tunelov

Štartuje jarná údržba tunelov

<p>V mesiacoch apríl, máj a jún zrealizujeme pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Sitina, Horelica, Šibenik, Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a v podjazde Lučivná.</p>

Štartuje jarná údržba tunelov

Štartuje jarná údržba tunelov

<p>V mesiacoch apríl, máj a jún zrealizujeme pravidelnú jarnú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Sitina, Horelica, Svrčinovec, Poľana, Bôrik, Branisko, Šibenik, Považský Chlmec, Žilina, Ovčiarsko a podjazdu Lučivná.</p>

Oprava vozovky na estakáde Sekule

Oprava vozovky na estakáde Sekule

<p>Na diaľničnej estakáde Sekule zrealizujeme opravu vozovky v okolí mostných záverov. Doprava na diaľnici D2 bude čiastočne obmedzená v km 9,757 v obidvoch smeroch.</p>

Oprava vozovky na diaľnici D1 pri Púchove

Oprava vozovky na diaľnici D1 pri Púchove

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Púchov - Považská Bystrica v pravom jazdnom páse v smere do Žiliny v km 157,200-157,700.  Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava vozovky na hraničnom priechode CZ/SK vo Svrčinovci

Oprava vozovky na hraničnom priechode CZ/SK vo Svrčinovci

<p>NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru cesty I/11 v km 405,630 - 405,950 na hraničnom priechode CZ/SK vo Svrčinovci v smere Svrčinovec - Čadca. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. </p>

Opravená vozovka na D1 v úseku Senec - Trnava

Opravená vozovka na D1 v úseku Senec - Trnava

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku Senec - Trnava. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky v ľavom jazdnom páse (smer Bratislava) vo vonkajšom jazdnom pruhu v úseku km cca 42,700-41,400. </p>

Nové dopravné značenie na moste v Hronskej Breznici

Nové dopravné značenie na moste v Hronskej Breznici

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1. Dôvodom čiastočnej uzávery je osadenie portálov dopravného značenia a veľkoplošných dopravných značiek na moste Hronská Breznica v km 137,500.</p>

Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava-Horná Streda

Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava-Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery je výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste nad železničnou traťou Bratislava-Žilina v km 91,037. </p>

Oprava vozovky na R1 pri Hronskej Breznici

Oprava vozovky na R1 pri Hronskej Breznici

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 pri Hronskej Breznici. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. Stavebné práce sa budú realizovať v km 134,040 - 135,230 v pravom jazdnom páse na vonkajšom jazdnom pruhu a krajnici. </p>

Oprava vozovky na R1 pred Nitrou

Oprava vozovky na R1 pred Nitrou

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty R1 pred Nitrou. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. Stavebné práce sa budú realizovať v km 37,400 - 33,400 v ľavom jazdnom páse vo vnútornom jazdnom pruhu.</p> <p> </p>

Nové mostné závery na D1 v Spišskom Štvrtku

Nové mostné závery na D1 v Spišskom Štvrtku

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru na moste D1 pri Spišskom Štvrtku. Dôvodom čiastočnej uzávery je výmena mostných záverov. Stavebné práce budeme realizovať v km 343,700 - 345,000 v oboch jazdných pásoch.</p>

Nový povrch vozovky v úseku D2 pri Malackách

Nový povrch vozovky v úseku D2 pri Malackách

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2. Dôvodom čiastočnej uzávery je oprava vozovky. Stavebné práce budeme realizovať v ľavom jazdnom páse v km 23,000 - 22,500. </p>