obmedzenie

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Hornej Strede v úseku diaľničných mostov nad železničnou traťou a nad cestou I/61 približne v km 90,52 - 91,44 diaľnice D1 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov.</p>

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Motoristov čaká dopravné obmedzenie na ploche smerovacieho a deliaceho ostrovčeka okružnej križovatky s cestou II/584 pri Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je rekonštrukcia verejného osvetlenia.</p>

Oprava mosta cez potok Drietomica

Oprava mosta cez potok Drietomica

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru cesty I/9 v úseku mosta cez potok Drietomica. Dôvodom je oprava mosta.</p>

Oprava mosta Lamač na diaľnici D2

Oprava mosta Lamač na diaľnici D2

<p>NDS pripomína čiastočnú uzáveru diaľnice D2, ktorá začína už tento víkend. Dôvodom je rozšírenie vozovky pred mostom Lamač a následne oprava ľavého mosta.</p>

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke D1 Liptovský Mikuláš

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke D1 Liptovský Mikuláš

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 a jej vetiev. Dôvodom je realizácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Diaľnici D1, v križovatke Liptovský Mikuláš. </p>

Geodetické meranie na moste v úseku obchvatu Oždian

Geodetické meranie na moste v úseku obchvatu Oždian

<p>NDS upozorňuje na úplnú uzáveru rýchlostnej cesty R2 v úseku obchvatu Oždian. Dôvodom je geodetické meranie na moste v km 302,382. </p>

Nové mostné závery na moste Predmier

Nové mostné závery na moste Predmier

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta Predmier v km 181,200 - 182,100 a to v oboch jazdných pásoch. Dôvodom je výmena mostných záverov. </p>

Nové mostné závery na moste cez Kynecký potok v Nitre

Nové mostné závery na moste cez Kynecký potok v Nitre

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1A v úseku mosta nad Kyneckým potokom v nitrianskej mestskej časti Kynek v km 1,800 - 2,100, a to v oboch jazdných pásoch. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>

Výmena zvodidiel na mostoch na úseku D1 Trnava - Horná Streda

Výmena zvodidiel na mostoch na úseku D1 Trnava - Horná Streda

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 na úseku Trnava - Horná Streda, konkrétne na dvoch mostoch. Dôvodom je výmena zvodidiel na moste cez prívodný kanál rieky Dudváh v km 57,675 a na moste cez samotnú rieku a poľnú cestu v km 57,746 diaľnice D1. Práce budú prebiehať v pravom jazdnom páse na oboch mostoch na vonkajších rímsach.</p>

AKTUALIZÁCIA: Geodetické merania na moste pri Oravskom Podzámku

AKTUALIZÁCIA: Geodetické merania na moste pri Oravskom Podzámku

<p>NDS bude vykonávať geodetické meranie mostu na R3 pri Oravskom Podzámku. Z tohto dôvodu pristúpime k úplnej uzávere rýchlostnej cesty R3 medzi Oravským Podzámkom a Sedliackou Dubovou.</p>

Meníme mostné závery na diaľničnom moste na D1 pri Ladcoch

Meníme mostné závery na diaľničnom moste na D1 pri Ladcoch

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta pri Ladcoch. Dôvodom je výmena mostných záverov na diaľničnom moste.</p>

Opravíme most nad cestou III/3333 v Dvorníkoch

Opravíme most nad cestou III/3333 v Dvorníkoch

<p>NDS čiastočne uzavrie cestu I/16. Dôvodom je oprava mosta nad cestou III/3333 v Dvorníkoch.</p>