obmedzenie

Nočné stavebné práce na moste D2 Lamač

Nočné stavebné práce na moste D2 Lamač

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2 v úseku diaľničného mosta Lamač v km 55,500 v pravom jazdnom páse. Dôvodom bude odstraňovanie pôvodnej protidotykovej betónovej zábrany nad železničnou traťou. </p>

Opravovaný most v Banskej Bystrici dva týždne bez obmedzenia – pokračujeme od augusta

Opravovaný most v Banskej Bystrici dva týždne bez obmedzenia – pokračujeme od augusta

<p>Komplexnú opravu mosta na R1 v Banskej Bystrici na čas prerušujeme a dopravu spúšťame v plnej prevádzke. Vyhoveli sme tak mestu, ktoré organizuje Európsky olympijský festival mládeže (EYOF 2022). Do 30.7. bude doprava v tomto úseku bez obmedzení. S obnovou však budeme pokračovať hneď od 31.7.</p>

Servisná uzávera tunela Sitina

Servisná uzávera tunela Sitina

<p>NDS upozorňuje motoristov na mimoriadnu servisnú uzáveru bratislavského tunela Sitina na diaľnici D2 v úseku Lamačská cesta - Staré Grunty.</p>

Servisná uzávera tunela Sitina

Servisná uzávera tunela Sitina

<p>V bratislavskom tuneli Sitina sa uskutoční mimoriadna servisná uzávera. Tunel bude úplne uzavretý v noci zo soboty na nedeľu.</p>

Nové mostné závery nad železničnou traťou na liptovskej D1

Nové mostné závery nad železničnou traťou na liptovskej D1

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery bude výmena porušených mostných záverov mosta nad traťou ŽSR, Liptovská Mara, ľavý most v km cca 269,000 - 269,500.</p>

Aktualizácia - OBNOVA MOSTA NA D1 CEZ POTOK IĽANOVIANKA

Aktualizácia - OBNOVA MOSTA NA D1 CEZ POTOK IĽANOVIANKA

<p>NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 275,315 pri Liptovskom Mikuláši v úseku ľavého mosta cez potok Iľanovianka z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.</p>

Výmena zvodidiel na moste pri križovatke Hybe

Výmena zvodidiel na moste pri križovatke Hybe

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta v km 293 nad potokom pri križovatke Hybe. Dôvodom je kompletná sanácia betónového povrchu a výmena zvodidiel na moste.</p>

Nové mostné závery na moste v Mengusovciach

Nové mostné závery na moste v Mengusovciach

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 v úseku mosta nad potokom Potôčik v Mengusovciach v km 315,200 - 316,950. Práce budú prebiehať naraz v oboch jazdných pásoch, rozdelené na dve etapy.</p>

Nové zvodidlá na moste na D1 pri Hybiach

Nové zvodidlá na moste na D1 pri Hybiach

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru liptovskej diaľnice D1 v úseku mosta nad poľnou cestou pri obci Hybe. Dôvodom je kompletná sanácia betónového povrchu a výmena zvodidiel na vnútorných rímsach ľavého a pravého mosta. </p>

Realizácia základov PHS Jarovce

Realizácia základov PHS Jarovce

<p>NDS upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie v súvislosti s výstavbou protihlukovej steny na diaľnici D2 pri Jarovciach. V uvedenom termíne bude doprava vedená v jednom pruhu.</p>

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

Oprava a výmena mostných záverov na Považí

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri Hornej Strede v úseku diaľničných mostov nad železničnou traťou a nad cestou I/61 približne v km 90,52 - 91,44 diaľnice D1 v pravom jazdnom páse. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov.</p>

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na D1 pri Liptovskom Mikuláši

<p>NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Motoristov čaká dopravné obmedzenie na ploche smerovacieho a deliaceho ostrovčeka okružnej križovatky s cestou II/584 pri Liptovskom Mikuláši. Dôvodom je rekonštrukcia verejného osvetlenia.</p>