Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.12.2010 BB RENT, s.r.o., Banská Bystrica, 36043087 189,38
29.12.2010 Bonjour, Bratislava, 45328650 32,00
29.12.2010 Východslovenská vodárenská spoločnosť, Košice, 36570460 26,88
29.12.2010 LARKO, s.r.o., Bratislava, 35835851 290,97
29.12.2010 Nelux, s.r.o., Bratislava, 35740710 27,588,32
29.12.2010 Business&Driver, s.r.o., Malacky, 35717751 621,72
29.12.2010 Pavol Chmela - PNEU, Láb, 34391100 293,87
29.12.2010 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica, 36643947 614,13
29.12.2010 MESSER Tatragas spol. s.r.o., Bratislava, 685852 27,78
29.12.2010 HÍLEK STK Senica, s.r.o., Senica, 36233366 133,65