Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.04.2012 2212002950 4500014823 Miroslav Pavlov, Pod Vinicou 1741/63, Levoča, 054 01, SK 34801944 257,97
16.04.2012 2212002953 4500014177 MART SYSTEM s.r.o., Hurbanistov 1, Prešov, 080 01, SK 36488135 371,76
16.04.2012 2212002961 4500015370 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 7,370,00
16.04.2012 2212002966 4500015439 Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK 34115901 411,90
16.04.2012 2212002975 4500015187 GLOBAL AUTOSÚČIASTKY, s. r. o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 05, SK 36341908 194,16
16.04.2012 2212002977 4500015435 A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK 31449697 723,27
16.04.2012 2212002983 4500014915 PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK 36568821 1,115,79
16.04.2012 2212003268 4500014791 SK AVICENNA Plus s.r.o., Liptovský Ján 345, Liptovský Ján, 032 03, SK 36404454 187,83
15.04.2012 2312004537 mpv VP/2012/02748 Hormanová Zuzana, Royova 2887/19, Bratislava, 831 01, SK 435610131 136,95
13.04.2012 2112000359 D1 Dubná Skala - Turany ZM/2011/0435 VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK 31356648 198,392,00