obmedzenie

Výmena mostných záverov na liptovskej D1

Výmena mostných záverov na liptovskej D1

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta cez rieku Belá v km 285,100 - 286,100 za Liptovským Hrádkom. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov na pravom moste.</p>

Oprava protihlukovej steny na moste R1 v okolí Žiaru n/Hronom

Oprava protihlukovej steny na moste R1 v okolí Žiaru n/Hronom

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta nad cestou III. triedy (Jalná) v km 131,800 - 132,700 v obidvoch jazdných pásoch. Počas uzávierky bude vymenená porušená protihluková stena, ktorá je osadená na vonkajších okrajoch mosta. Zároveň vymeníme aj zvodidlá a zrenovujeme povrch ríms mosta.</p>

Oprava mosta na D2 cez potok Rudava

Oprava mosta na D2 cez potok Rudava

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D2 na Záhorí z dôvodu realizácie opravy mostov cez mlynský náhon Rudava a cez potok Rudava. Stavebné práce budú prebiehať v 3 etapách.</p>

Oprava mostného záveru na R1 v Banskej Bystrici

Oprava mostného záveru na R1 v Banskej Bystrici

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku km 161,250 - 162,060 z dôvodu opravy mostných záverov na estakáde v ľavom jazdnom páse, za križovatkou Banská Bystrica, Radvaň.</p>

Úplná uzávera R4 - obchvat Svidníka

Úplná uzávera R4 - obchvat Svidníka

<p>NDS krátkodobo úplne uzavrie obchvat mesta Svidník na rýchlostnej ceste R4. Dôvodom je realizácia geodetických meraní mosta nad potokom v km 2,175.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 pri Triblavine, II. etapa

Dopravné obmedzenie na D1 pri Triblavine, II. etapa

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Trnava) pri Triblavine v km 15,160 – 15,460. Dôvodom sú prípravné práce na výstavbe mosta D1/D4 v križovatke Ivanka, sever.</p>

Oprava R1 pri obci Veľké Zálužie

Oprava R1 pri obci Veľké Zálužie

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra - západ. Dôvodom je oprava vozovky mosta na estakáde Veľké Zálužie v km 31,859.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 v Bratislave

Dopravné obmedzenie na D1 v Bratislave

<p>NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru bratislavskej diaľničnej estakády Mierová - Senecká v km 8,000 – 9,000. Dôvodom je realizácia lokálnych opráv vozovky.</p>

Lokálne opravy D2 na úseku Bratislava - štátna hranica SR/ČR

Lokálne opravy D2 na úseku Bratislava - štátna hranica SR/ČR

<p>NDS zrealizuje počas nasledujúcich dní viacero lokálnych opráv vozovky diaľnice D2 v úseku Bratislava - štátna hranica SR/ČR. S krátkodobými dopravnými obmedzeniami je potrebné počítať v oboch smeroch diaľnice D2.</p>

Čiastočná uzávera D2 pri Lozorne

Čiastočná uzávera D2 pri Lozorne

<p>NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D2 v km 41,700 – 41,860 pri obci Lozorno (okres Malacky). Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Čiastočná uzávera D2 pri Lozorne

Čiastočná uzávera D2 pri Lozorne

<p>NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh a krajnicu ľavého jazdného pásu diaľnice D2 pri Lozorne v km 40,500 – km 40,000. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava na moste cez Šúrsky kanál

Oprava na moste cez Šúrsky kanál

<p>Na diaľnici D1 v ľavom jazdnom páse (smer do Bratislavy) budeme realizovať opravu mostného záveru na moste cez Šúrsky kanál. Doprava bude čiastočne obmedzená v km 15,731.</p>