obmedzenie

Údržba vozovky R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica

Údržba vozovky R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica

<p>Z dôvodu realizácie údržby vozovky NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R1 v úseku Hronská Breznica - Banská Bystrica.</p>

Údržba vozovky R2 pri obci Ožďany

Údržba vozovky R2 pri obci Ožďany

<p>Z dôvodu realizácie údržby vozovky NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R2 pri obci Ožďany v km 300,000 – 305,185.</p>

Čiastočná uzávera D1 pri obci Melčice-Lieskové

Čiastočná uzávera D1 pri obci Melčice-Lieskové

<p>NDS etapovito čiastočne uzavrie súčasne oba jazdné pásy diaľnice D1 v úseku mosta cez potok Chocholnica v km 114,600 – 115,400. Dôvodom je oprava mostných záverov.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 za Bratislavou

Dopravné obmedzenie na D1 za Bratislavou

<p>NDS upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenie v pravom jazdnom páse diaľnice D1 na moste cez Šúrsky kanál v km 15,731 smer Senec. Dôvodom je realizácia lokálnych opráv vozovky.</p>

Na privádzači do Nitry vymeníme mostné závery

Na privádzači do Nitry vymeníme mostné závery

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1A v úseku mosta nad riekou Nitra v kilometri 2,630. Dôvodom uzávery je výmena mostných záverov.</p>

V Bratislave zväčšíme kapacitu na moste Lafranconi

V Bratislave zväčšíme kapacitu na moste Lafranconi

<p>Realizáciou zmeny v dopravnom značení zvýšime komfort jazdy motoristov. Značením vytvoríme plnohodnotný tretí jazdný pruh v smere do Mlynskej doliny. V minulosti sme takéto riešenie aplikovali v opačnom smere, do Petržalky.</p>

Čiastočná uzávera R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica

Čiastočná uzávera R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica

<p>NDS etapovito čiastočne uzavrie pravý a ľavý pás rýchlostnej cesty R1 v úseku Hronský Beňadik – Žarnovica v km 84,230 – 107,649. Dôvodom je realizácia opravy žľabov a vpustov.</p>

Na D1 pri Dubnici nad Váhom opravíme mostné závery

Na D1 pri Dubnici nad Váhom opravíme mostné závery

<p>Z dôvodu opravy mostných záverov NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 pri Dubnici nad Váhom v úseku mosta za odpočívadlom Prejta v km 141,700 – 142,400.</p>

Údržba vozovky I/16 v Košiciach

Údržba vozovky I/16 v Košiciach

<p>NDS upozorňuje motoristov na plánované dopravné obmedzenie na ceste I/16 v Košiciach. Dôvodom je údržba vozovky v pravom jazdnom páse v km 440,425 – 441,320.</p>

Oprava vozovky I/11 v úseku hraničného priechodu Svrčinovec

Oprava vozovky I/11 v úseku hraničného priechodu Svrčinovec

<p>NDS informuje vodičov o dopravnom obmedzení vo vnútornom jazdnom pruhu na ceste I/11 v úseku hraničného priechodu SR/ČR Svrčinovec (smer SR) v km 405,594 - 406,000. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Údržba vozovky D1 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, juh

Údržba vozovky D1 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, juh

<p>NDS upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín, juh. Dôvodom je údržba vozovky.</p>

Úplná uzávera cesty I/11 v Čadci

Úplná uzávera cesty I/11 v Čadci

<p>NDS upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru mosta a cesty I/11 v Čadci v km 411,860 - 412,170. Dôvodom je výstavba diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec.</p>