obmedzenie

Údržba vozovky R1 v úseku Žiar nad Hronom - Banská Bystrica

Údržba vozovky R1 v úseku Žiar nad Hronom - Banská Bystrica

<p>NDS informuje motoristickú verejnosť o plánovaných dopravných obmedzeniach na rýchlostnej ceste R1 v úseku Žiar nad Hronom - Banská Bystrica. Dôvodom je údržba vozovky.</p>

Opravíme výstupnú vetvu z Dolnozemskej na Prístavný most v Bratislave

Opravíme výstupnú vetvu z Dolnozemskej na Prístavný most v Bratislave

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku výstupnej vetvy z Dolnozemskej cesty na Prístavný most v km 3,550 – 3,850. Dôvodom uzávery je oprava predmetnej vetvy Prístavného mosta.</p>

Oprava vozovky I/11 v Žiline

Oprava vozovky I/11 v Žiline

<p>NDS čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu cesty I. triedy č. I/11 v km 438,900 – 440,000. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Oprava vozovky na moste D1 v Považskej Bystrici

Oprava vozovky na moste D1 v Považskej Bystrici

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer Trenčín) v Považskej Bystrici v km 174,000. Dôvodom je oprava vozovky na moste cez rieku Váh.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Ladce – Ilava

Oprava vozovky D1 v úseku Ladce – Ilava

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v ľavom jazdnom páse diaľnice D1 v úseku Ladce – Ilava. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Opravíme most D2 v bratislavskom Lamači

Opravíme most D2 v bratislavskom Lamači

<p>NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D2 v úseku diaľničného mosta nad traťou ŽSR v bratislavskom Lamači. Most sa nachádza na D2 v úseku 55,135 – 56,155 km medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Dôvodom je oprava pravého mosta (smer Bratislava).</p>

Zrekonštruujeme most vo Vraní. Cestovanie bude rýchlejšie a jednoduchšie

Zrekonštruujeme most vo Vraní. Cestovanie bude rýchlejšie a jednoduchšie

<p>V letných mesiacoch začneme rekonštruovať dočasné premostenie v žilinskej mestskej časti Vranie. Práce budú trvať 6 týždňov. Rekonštrukcia mosta umožní využívanie pôvodne dočasného mosta aj naďalej. Vďaka premosteniu je mestská časť v Žiline odľahčená od tranzitu, motoristi získali rýchlejšie a jednoduchšie spojenie cez rieku Kysuca.</p>

Oprava vozovky D1 pri obci Važec

Oprava vozovky D1 pri obci Važec

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v pravom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Važec (okres Liptovský Mikuláš) v km 305,230 – 305,600. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Na moste Sliač opravíme mostné závery

Na moste Sliač opravíme mostné závery

<p>NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Sliač v km 147,500 – 147,800. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>

Oprava vozovky D1 pri obci Východná

Oprava vozovky D1 pri obci Východná

<p>NDS čiastočne obmedzí dopravu v ľavom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Východná (okres Liptovský Mikuláš) v km 296,500 – 295,700. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Dopravné obmedzenie na D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov

Dopravné obmedzenie na D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov

<p>NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 (smer Prešov) v úseku od križovatky Chminianska Nová Ves v km 393,100 – 400,700. Dôvodom sú ukončovacie stavebné práce na stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh.</p>

Oprava vozovky D1 v úseku Horná Streda – Trenčín

Oprava vozovky D1 v úseku Horná Streda – Trenčín

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 (smer Bratislava) v úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v km 98,850 – 98,950 (výjazd z odpočívadla Hrádok). S dopravným obmedzením v oboch jazdných pruhoch ľavého jazdného pásu D1 je potrebné počítať aj v úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenčín v km 109,600 – 111,500. Dôvodom je oprava vozovky.</p>