Správy

Kontrola na stavbe obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie

Kontrola na stavbe obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie

Národná diaľničná spoločnosť si po kontrolnom dni na stavbe rýchlostného obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Dôvodom sú mimoriadne zložité geologické pomery horninového masívu. Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. S odstreľovaním horniny sa začne už v najbližších týždňoch. O najnovších zisteniach sme informovali aj vedenie Žilinského samosprávneho kraja. Predpokladáme, že výstavba úseku R3 Tvrdošín – Nižná potrvá do roku 2024.

Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

Národná diaľničná spoločnosť zaviedla na hlavných ťahoch v Bratislave líniové riadenie dopravy a časom sa ukazuje, aké množstvo výhod prináša inteligentné riadenie dopravy. Plánujeme ho aplikovať aj na ďalšie úseky. Na D4/R7 je inteligentné riadenie už vybudované a je potrebné ho integrovať s líniovým riadením v Bratislave. Inteligentné riadenie bude aj na križovatke diaľnic D1 a D4.V okamihu, keď súčasťou zvyšných plánovaných úsekov budú prvky líniového riadenia, prepojíme ich a zavedieme sieťové riadenie dopravy. Ide o ďalší krok do sveta smart dopravy – tento systém bude plno automatický.

V tuneli Bikoš čoskoro naplníme veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli

V tuneli Bikoš čoskoro naplníme veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli

Stavba úseku R4 Prešov – severný obchvat I. etapa napreduje. V tuneli Bikoš sú už osadené ventilátory, technológiou vybavené SOS výklenky, zrealizovaný požiarny vodovod a prebieha montáž hlavného aj vodiaceho osvetlenia či sieťových káblov. Takisto realizujeme napojenie tunela na prevádzkovo-technologický objekt. Čochvíľa nás v tuneli Bikoš čaká veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli, keďže zapojíme osadené osvetlenie.

Nadrozmerný odpad na diaľničné odpočívadlo nepatrí

Nadrozmerný odpad na diaľničné odpočívadlo nepatrí

Blíži sa obdobie, kedy sa ľudia s vervou púšťajú do veľkého jarného a letného upratovania. Jún, júl a august – to sú mesiace, kedy na odpočívadlá navážajú motoristi aj odpad z domácností, chalúp či zo záhradky. Krabice, nadrozmerné smeti, komunálny odpad vo veľkých vreciach či priemyselný odpad však na odpočívadlo nepatria. Na to sú skládky a zberné dvory. Chceme preto našich motoristov poprosiť, aby rešpektovali účelovosť kontajnerov na odpočívadlách a využívali ich vyslovene na odpad, ktorý vznikol počas cestovania alebo počas oddychu na odpočívadle. Okrem toho navážaním takéhoto odpadu spôsobujú diskomfort ostatných motoristov a v niektorých prípadoch vytvárajú čierne skládky.

Nový druh oplotenia výrazne znižuje riziko stretu so zverou

Nový druh oplotenia výrazne znižuje riziko stretu so zverou

Minulý rok sme na viacerých úsekoch diaľnic D2 a D1 vymenili ploty za nové typy, ktoré sú kvalitnejšie, vyššie a zasadené hlbšie do zeme. Vďaka tomu sme zvýšili bezpečnosť na miestach, kde často dochádza k nebezpečným stretom s lesnou zverou. Na úseku D2 Bratislava – Malacky sa nám podarilo tieto incidenty znížiť takmer o polovicu. Novinkou sú aj pachové plašiče, ktoré pomáhajú udržať zver mimo diaľničnej infraštruktúry najmä teraz, v čase ich párenia.

Most na R2 pri Mýtnej sprejazdníme začiatkom júna

Most na R2 pri Mýtnej sprejazdníme začiatkom júna

Most v rámci úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý vykazoval známky sadania, sprejazdníme začiatkom júna. Aktuálne ešte prebiehajú práce na úpravách vozovky či na zaizolovaní mostných záverov.

Krivánska estakáda rastie do dĺžky, vysúvame už 10. segment

Krivánska estakáda rastie do dĺžky, vysúvame už 10. segment

Mostní špecialisti pokračujú vo výstavbe budúcej najdlhšej estakády Slovenska v údolí Kriváňa. V pondelok sme vysunuli v poradí 10. segment vyše štvorkilometrovej estakády v rámci stavby R2 Kriváň – Mýtna. Krivánsky úsek rýchlostnej cesty je bohatý na mosty, popri najdlhšej estakáde sa ich tu stavia niekoľko ďalších. Vo všeobecnosti sa na tunajších mostoch realizujú základy, piliere, zárodky lamiel a samotné lamely, priečniky a nosné konštrukcie, teda armovanie, debnenie, pokládka výstuže a betonáž.

Výrazný progres v príprave druhej rúry tunela Branisko

Výrazný progres v príprave druhej rúry tunela Branisko

Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre 2. profil D1 Beharovce — Branisko. Predmetom zákazky je štúdia v zmysle požadovaných variant a alternatív projektu organizácie výstavby pre tento úsek D1 a zákazka bude zahrňovať aj rekonštrukciu pravej tunelovej rúry. Odhadovaná hodnota zákazky je 235-tisíc eur. Verejná súťaž bude zverejnená na portáli Úradu pre verejné obstarávanie.

Prešovský obchvat vstupuje do zásadnej etapy

Prešovský obchvat vstupuje do zásadnej etapy

Stavba prvej etapy R4 Prešov – severný obchvat napreduje, pričom v nasledujúcom období položíme asfaltové vrstvy na mostných objektoch a na vozovke. V tuneli Bikoš sa bude pokračovať v realizácii technologického vybavenia a budú tiež prebiehať posledné dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na oboch portáloch tunela. V rámci výstavby prešovského obchvatu sa nám podarilo splniť všetky vopred stanovené míľniky na čas.

Na Svetovom cestnom kongrese predstavíme našu víziu

Na Svetovom cestnom kongrese predstavíme našu víziu

Národná diaľničná spoločnosť sa zúčastní na tohtoročnom, už v poradí 27. Svetovom cestnom kongrese. Svetovej konkurencii odprezentujeme víziu našej firmy napríklad v oblasti investícií do infraštruktúry. Kongres sa uskutoční v susednej Českej republike začiatkom októbra.