Nový mýtny systém a EETS

Mýto bez hraníc. 

Nový typ európskeho mýtneho systému je už v prevádzke. Dopravcovia si môžu po novom zvážiť, čo je pre nich výhodnejšie. K mýtnemu systému pridávame európsky systém – skrátene nazývaný EETS. 

Pre dopravcov je najväčšou výhodou  používanie jednej palubnej jednotky vo viacerých krajinách EÚ, pričom si ušetria čas strávený na hraniciach pri registrácii.

Otázky a odpovede

Okrem Národného poskytovateľa výberu mýta môže mýto vyberať aj Poskytovateľ EETS, s ktorým bude mať dopravca uzatvorenú zmluvu. 

Po podpise zmlúv na elektronický mýtny systém a mýtne služby sa v zmysle plánovaného harmonogramu spustí proces vybudovania nového mýtneho systému.

Samotný proces obstarávania ešte nie je ukončený.

Služba EETS - European Electronic Toll Service - Európska služba elektronického výberu mýta predstavuje rozšírenie existujúcich národných mýtnych systémov o možnosť platby mýta jednou palubnou jednotkou a jednou zmluvou s jedným poskytovateľom EETS vo viacerých krajinách EÚ. Ide o medzinárodnú službu, ktorá umožní dopravcom jednoduchšie sa pohybovať naprieč konkrétnymi krajinami EÚ.

Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) výrazne zjednoduší prechody hranicami i platobný systém.

EETS prinesie dopravcom možnosť pohybovať sa iba s jednou OBE po viacerých krajinách EÚ bez povinnosti mať viacero registrácií a viacero OBU. Medzinárodná služba tak napomôže plynulým prechodom cez hranice, kde sa eliminujú zdržania pri registrácií. Ďalšou výhodou bude zjednodušenie platby mýta, keďže platba bude možná na jednu zmluvu naraz vo viacerých krajinách, v ktorých poskytovateľ EETS pôsobí. Taktiež bude možná platba mýta a PHM na jednu zmluvu/palivovú kartu. Tým, že sa vymenia viaceré národné OBU do jednej OBE, bude mať vodič napokon menej rušivých elementov za volantom.

Uvedené závisí od konkrétneho Poskytovateľa EETS a od jeho rozsahu pôsobnosti. Každý Poskytovateľ EETS má zoznam krajín, v ktorých prevádzkuje EETS, z čoho vyplýva že každá krajina má viacerých Poskytovateľov EETS. Služba EETS je však ponúkaná len pre krajiny v rámci EÚ.

OBU (On-Board Unit) je  termín pre klasickú národnú palubnú jednotku, OBE (On-Board Equipment) znamená EETS palubnú jednotku pre viaceré krajiny.

Výber mýta prostredníctvom Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) bol spustený dňa 15. marca 2024. 

Dopravcovia sa už môžu registrovať priamo u akreditovaných poskytovateľov služby cez formuláre, ktoré majú na svojich web stránkach. Zoznam akreditovaných poskytovateľov, ktorí majú s NDS uzavretú zmluvu o poskytovaní EETS, nájdete na našom webe: https://www.mytobezhranic.sk/poskytovatelia/.

Áno, ak budem chcieť využiť službu EETS, OBU bude potrebné vymeniť za OBE. Predpokladá sa, že každý Poskytovateľ EETS bude mať vlastnú OBE.

Nie, nie je to nevyhnutné. Povinná je platba mýta, či to bude prostredníctvom Národného poskytovateľa alebo Poskytovateľa EETS je na rozhodnutí dopravcu. Registrovanie do EETS závisí od preferencií dopravcu, ak chce dopravca ostať v národnom systéme, nemusí nič meniť.

Každý poskytovateľ EETS by mal mať svoju sieť predajných a kontaktných miest, kde by mala byť možnosť registrácie.

Záujemcov o poskytovanie služby EETS v SR nájdete na tomto odkaze: https://www.mytobezhranic.sk/poskytovatelia/ . 

Parametre mýtneho systému (sadzby mýta, rozsah spoplatnenia) zostávajú rovnaké aj pri Národnom poskytovateľovi aj pri Poskytovateľovi EETS.

EETS je Európsky mýtny systém, ktorý predstavuje určitú nadstavbu nad národnými mýtnymi systémami a ponúka vybrané služby platby mýta v rámci viacerých krajín EÚ. Mýtny systém ktorý sa súťaží, má podobu Národného mýtneho systému, čo znamená, že bude zastrešovať výber mýta v Slovenskej republike, podporu EETS ako aj ostatné služby pre výber mýta mimo rozsah pôsobnosti EETS.

Ak potrebuje slovenský kamionista pri doprave zo Slovenska do Nemecka tri palubné jednotky – slovenskú, rakúsku a nemeckú, s EETS mu bude stačiť jedna. Šetrí miesto na čelnom skle, šetrí čas. Najväčšou výhodou je, že dopravná spoločnosť nemusí kontrolovať transakcie pre každý štát zvlášť. Má jednu zmluvu a jednu faktúru.

Európske mýto pre dopravcov nie je povinné, naďalej možno používať aj systém miestnych platieb za mýto. Zaregistrovať sa do EETS je možné priamo u jednotlivých poskytovateľov služby.

Palubnú jednotku dodá poskytovateľ EETS, na umiestnenie do vozidla stačí priložený kábel zapojiť do voľnej 12V zásuvky, prípadne rozdvojky.

Poskytovatelia EETS majú rôzne pokrytie krajín, podrobné informácie získate tu: https://www.mytobezhranic.sk/poskytovatelia/

Diaľnica pri Vysokých Tatrách   
  NOVÝ MÝTNY SYSTÉM

 

 Jedna zmluva, jedna platba, jedna palubná jednotka v celej Európskej únii. Národná  diaľničná spoločnosť, a.s. pripravila projekt spoplatnenia cestnej infraštruktúry na roky 2023 až 2032.

Na konci roku 2022 sa skončila súčasná zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta, v roku 2023 sa skončila predlžená doba poskytovania služieb výberu úhrad elektronickej diaľničnej známky.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť kontinuitu spoplatnenia užívania cestnej infraštruktúry ako podstatnej zložky príjmov Národnej diaľničnej spoločnosti Slovenska na pokrytie prevádzky, údržby a rozvoja siete diaľnic a rýchlostných ciest.

 

Diaľnica s vozidlami   
SME V EETS

Kliknite sem a zostaňte v obraze.

 

EETS - EURÓPSKA SLUŽBA VÝBERU MÝTA

 

European Electronic Toll Service (EETS) – Európska služba elektronického výberu mýta výrazne zjednodušuje prechody hranicami i platobný systém. Služba EETS umožňuje úhradu mýta vo viacerých mýtnych doménach Európskej únie prostredníctvom jednej zmluvy s jedným EETS poskytovateľom a jednou palubnou jednotkou. Všetko zaplatíte jednou platbou, bez zbytočného čakania na hraniciach. Dostanete jednoduchú faktúru – jasnú a zrozumiteľnú a môžete jazdiť naprieč Európou bez kontrol a obmedzení.

 

BENEFITY EETS

• JEDNA ZMLUVA •

• JEDNA PALUBNÁ JEDNOTKA •

• JEDNA PLATBA •

• UŠETRENÝ ČAS NA HRANICIACH •

obu-1374

 

 

ZÁKLADNÉ PODMIENKY FUNGOVANIA SLUŽBY EETS


Pre fungovanie služby EETS je nevyhnutná implementovaná funkcionalita EETS v národnom mýtnom systéme a zároveň uzavretie zmluvy o poskytovaní služby EETS s poskytovateľom EETS, ktorý je akreditovaný v národnej mýtnej doméne.

 

POSKYTOVATELIA


V zozname sú uvedení EETS poskytovatelia, ktorí majú s NDS uzavretú zmluvu o poskytovaní EETS.

 

Zoznam poskytovateľov

EUROWAG – W.A.G. Payment solutions a.s. – V prevádzke

ITIS Holding a.s. - V prevádzke

Telepass S.p.A. - V prevádzke

Toll4Europe GmbH - V prevádzke

 

Viac na: https://www.mytobezhranic.sk/poskytovatelia/


INFORMÁCIE O OBLASTI EETS V SR


Zákon 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/520 zo dňa 19. marca 2019 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o neuhradenom cestnom mýte v Únii.

 

Vykonávajúce nariadenie Komisie EÚ 2020/204 zo dňa 28. novembra 2019 o podrobných povinnostiach poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, minimálnom obsahu prehľadu o oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta, elektronických rozhraniach, požiadavkách na zložky interoperability a o zrušení rozhodnutia 2009/750/ES.

 

Delegované nariadenie Komisie EÚ 2020/203 zo dňa 28. novembra 2019 o klasifikácii vozidiel, povinnostiach používateľov Európskej služby elektronického výberu mýta, požiadavkách na zložky interoperability a minimálnych kritériách oprávnenosti pre notifikované orgány.

 

PREHĽAD O OBLASTI EETS   
 

Správca výberu mýta realizoval k 22.2.2024 aktualizáciu Prehľadu o oblasti EETS.

 

Aktualizovanú dokumentáciu vo verzii 4.2 je možné si stiahnuť na nižšie uvedených odkazoch, prehľad zmien nájdete tu.

0_Prehľad o oblasti EETS_svk_v4.2.pdf (845.21 kB) 
01_Zoznam VÚC_svk_v2.0.pdf (584.05 kB)   
02_Register Oblasti EETS_svk_v2.0.pdf (292 kB)   
03_Register akreditovaných Poskytovateľov EETS_svk_v1.0.pdf (269.73 kB)   
04_Rámcový časový harmonogram_svk_v3.0.pdf (290.67 kB)   
05_Vzor Žiadosti o akreditáciu_svk_v2.0.docx (259.03 kB)
06_Sadzobník poplatkov_svk_v4.0.pdf (289.6 kB)   
07_Vzor Zmluvy o budúcej Zmluve EETS_svk_v4.2.docx (68.45 kB)   
08_Zákon o výbere mýta_svk_v1.0.pdf (576.66 kB)   
09_Nariadenie_svk_v1.0.pdf (570.38 kB)   
10_Vyhláška_svk_v1.0.pdf (570.33 kB)   
11_Vzor Zmluvy o poskytovaní EETS_svk_v4.2.docx (125.35 kB)   
12_Vzor bankovej záruky_svk_v1.0.pdf (299.79 kB)   
13_Parametre kvality poskytovania EETS_svk_v3.0.pdf (399.54 kB)   
14_Slovník pojmov_svk_v4.0.pdf (347.88 kB)   
15_Parametre vzájomnej komunikácie_svk_v2.1.docx (236.58 kB)   
16_Vzor správy o prevádzke_svk_v2.0.pdf (346.8 kB)   
17_Rozsah Zákazníckeho servisu_svk_v2.0.pdf (281.79 kB)


KONTAKT


eets@ndsas.sk
 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY


Štúdia uskutočniteľnosti v2.7.pdf (7.62 MB)   
Prílohy k štúdii uskutočniteľnosti.zip (28.02 MB)   
Štúdia uskutočniteľnosti EETS_v3.1_pub.docx (866.61 kB)   
I_02_BC_CBA_PRILOHA_Projekt_Rozhranie_EETS_NDS_v3.1.xlsx (485.67 kB)   
Príloha_1_CBA_EETS_Variant1_v3.1.xlsx (163.71 kB)   
Príloha_2_CBA_EETS_Variant2_v3.1.xlsx (150.75 kB)   
Aktualizácia hodnotenia na základe finálnych podkladov k VO.pdf (5.81 MB)