Projekty spolufinancované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond 
 

Modernizácia a doplnenie diaľničného informačného systému diaľnice (ISD) na úseku diaľnice D1 Trnava – Horná Streda

D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

D3 Zelený most Svrčinovec

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektová príprava D3)

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, projektová dokumentácia

Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa, projektová dokumentácia

I/66 Krupina – obchvat (projektová príprava)

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek), I. fáza

Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)

Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná, I. fáza

R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek

R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza

D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza)

D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza)

D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

D1 Budimír - Bidovce

D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)

Rýchlostná cesta R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ (projektová príprava)

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, II. fáza

D1 Hubová - Ivachnová (2. fáza)

D1 Turany - Hubová, projektová príprava II. fáza

 

Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond