Projekty spolufinancované z EŠIF

Komplexný prehľad všetkých projektov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré sú spolufinancované z európskych štrukturálnych a investičných fondov.