Projekty spolufinancované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

D3 Žilina (Brodno) - Kysucké N... Stavba privádzača rieši napojenie Kysuckého Nového Mesta na cestu I/11 a po dobudovaní diaľnice D3 cez mimoúrovňovú križovatku Kysucké Nové Mesto - juh aj napojenie na diaľnicu D3....
Modernizácia a doplnenie infor... Predmetom projektu je modernizácia a doplnenie už existujúceho informačného systému diaľnice (ISD) v úseku diaľnice D1 medzi Trnavou a Hornou Stredou.
D1 Bratislava – Triblavina, mo... Hlavným cieľom projektu „D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4“ je vybudovať most na existujúcej diaľnici D1 a umožniť koncesionárovi D4R7 výstavbu diaľnice D4 popod diaľnicu D1....
D3 Zelený most Svrčinovec Cieľom projektu „D3 Zelený most Svrčinovec“ (ekodukt nad I/11, ekodukt nad Šlahorovým potokom ako aj ekodukt nad železničnou traťou ŽSR) je zabezpečenie a zachovanie nadregionálne...
D3 Žilina, Brodno – Kysucké No... Diaľnica D3 má v rámci koncepcie rozvoja cestných komunikácií v snahe naplniť hlavný cieľ, ktorým je dobudovanie novej, modernej a kapacitnej pozemnej komunikácie vyhovujúcej súčas...
Výmena bezpečnostných záchytný...
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce...
Rýchlostná cesta R2 Bátka – Fi...
I/66 Krupina – obchvat (projek...
R2 Košice, Šaca – Košické Oľša...
Rýchlostná cesta R1 Ružomberok...
Rýchlostná cesta R4 Prešov – s...
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín –...
R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a...
R2 Zvolen, východ – Pstruša, I...
D1 Hričovské Podhradie – Lieta...
D3 Žilina Strážov – Žilina Bro...
D3 Svrčinovec – Skalité (2. fá...
D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
D1 Budimír - Bidovce
D1 Prešov, západ – Prešov, juh
Multimodálna štúdia realizovat...
Rýchlostná cesta R2 Zvolen, zá...
D1 Lietavská Lúčka – Višňové –...