Aktuality

Filter

Most na R2 pri Mýtnej sprejazdňujeme

Most na R2 pri Mýtnej sprejazdňujeme

Most v rámci úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, ktorý vykazoval známky sadania, sa už postupne sprejazdňuje. Počas záručnej doby sa bude most naďalej geodeticky monitorovať zo siete pozorovacích bodov. V prvom roku sa bude most sledovať raz za kvartál, v ďalšom období dvakrát ročne a neskôr raz ročne.

Kontrola na stavbe obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie

Kontrola na stavbe obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie

Národná diaľničná spoločnosť si po kontrolnom dni na stavbe rýchlostného obchvatu Tvrdošína potvrdila potrebu úpravy technológie a nutnosť banského prieskumu. Dôvodom sú mimoriadne zložité geologické pomery horninového masívu. Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. S odstreľovaním horniny sa začne už v najbližších týždňoch. O najnovších zisteniach sme informovali aj vedenie Žilinského samosprávneho kraja. Predpokladáme, že výstavba úseku R3 Tvrdošín – Nižná potrvá do roku 2024.

Nový povrch vozovky na D2

Nový povrch vozovky na D2

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D2  v úseku km 38,480 - 40,550 v pravom jazdnom páse v smere do Bratislavy. Dôvodom je oprava vozovky, práce budú v nepretržitom režime.

Nový povrch vozovky na D2

Nový povrch vozovky na D2

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru niektorých úsekov diaľnice D2  v oboch smeroch. Dôvodom je oprava vozovky.

Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

Budúcnosť inteligentnej dopravy je v sieťovom riadení

Národná diaľničná spoločnosť zaviedla na hlavných ťahoch v Bratislave líniové riadenie dopravy a časom sa ukazuje, aké množstvo výhod prináša inteligentné riadenie dopravy. Plánujeme ho aplikovať aj na ďalšie úseky. Na D4/R7 je inteligentné riadenie už vybudované a je potrebné ho integrovať s líniovým riadením v Bratislave. Inteligentné riadenie bude aj na križovatke diaľnic D1 a D4.V okamihu, keď súčasťou zvyšných plánovaných úsekov budú prvky líniového riadenia, prepojíme ich a zavedieme sieťové riadenie dopravy. Ide o ďalší krok do sveta smart dopravy – tento systém bude plno automatický.

Oprava svahu pri diaľničnom moste na východnej D1

Oprava svahu pri diaľničnom moste na východnej D1

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1  v úseku mosta cez potok Balka na ľavom moste na ľavom kolektore v križovatke Nová Polhora v km cca 422,070 - 422,120. Dôvodom je oprava vyústenia drenáže cesty a opravy svahov jestvujúceho potoka Balka.

Nové mostné závery na liptovskej D1

Nové mostné závery na liptovskej D1

NDS upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru diaľnice D1 pri odpočívadle Hybe v úseku km cca 295,210 - 295,850 v ľavom jazdnom páse. Dôvodom je výmena mostných záverov na moste Hybe.

V tuneli Bikoš čoskoro naplníme veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli

V tuneli Bikoš čoskoro naplníme veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli

Stavba úseku R4 Prešov – severný obchvat I. etapa napreduje. V tuneli Bikoš sú už osadené ventilátory, technológiou vybavené SOS výklenky, zrealizovaný požiarny vodovod a prebieha montáž hlavného aj vodiaceho osvetlenia či sieťových káblov. Takisto realizujeme napojenie tunela na prevádzkovo-technologický objekt. Čochvíľa nás v tuneli Bikoš čaká veľký míľnik – prvé svetlo v tuneli, keďže zapojíme osadené osvetlenie.

Nadrozmerný odpad na diaľničné odpočívadlo nepatrí

Nadrozmerný odpad na diaľničné odpočívadlo nepatrí

Blíži sa obdobie, kedy sa ľudia s vervou púšťajú do veľkého jarného a letného upratovania. Jún, júl a august – to sú mesiace, kedy na odpočívadlá navážajú motoristi aj odpad z domácností, chalúp či zo záhradky. Krabice, nadrozmerné smeti, komunálny odpad vo veľkých vreciach či priemyselný odpad však na odpočívadlo nepatria. Na to sú skládky a zberné dvory. Chceme preto našich motoristov poprosiť, aby rešpektovali účelovosť kontajnerov na odpočívadlách a využívali ich vyslovene na odpad, ktorý vznikol počas cestovania alebo počas oddychu na odpočívadle. Okrem toho navážaním takéhoto odpadu spôsobujú diskomfort ostatných motoristov a v niektorých prípadoch vytvárajú čierne skládky.